Sajtóközlemény

SIKERESEN PÁLYÁZOTT FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AZ GYERMEKNEVELÉT TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN

2022/03/01

Forró Községi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 141,17 millió forint. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

„A forrói óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt keretében az önkormányzat 141,17forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2021-00037 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósulhat egy önkormányzati épület energetikai korszerűsítése.

A fejlesztés célja: A Forró Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Forrói Napközi Otthonos Óvoda épületének bővítése.

A megvalósulás helyszíne: 3849 Forró, Part út 3.

A kedvezményezett neve: Forró Községi Önkormányzat

A beruházás tervezett befejezése: 2024. 06. 30.

 

Az Önkormányzat feladatát képezi az óvodai ellátás biztosítása. A növekvő gyermeklétszám indokolja az új csoportszoba létrehozását.

A projekt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg. Az európai uniós támogatás segítségével, a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 azonosító számú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében bővített épület egy új csoportszobával és a kapcsolódó kiszolgáló helységekkel gazdagodik. A meglévő épület egy részén felújításra kerül a tetőfedés. Az óvoda új, takarékos kondenzációs gázkazánokat és napelemrendszert kap és beszerzésre kerülnek az új csoportszoba működéséhez szükséges eszközök és berendezési tárgyak.

Az intézmény ez által komfortos környezetet biztosít az óvodába járó gyermekek neveléséhez és fejlődéséhez.

A projektről bővebb információt a www.forro.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Györkei János Győző, polgármester

Telefon:(0646)587288
E-mail: forroph@skylan.hu