Az önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelő épülete leromlott állapotú, aminek következtében a nyújtott szolgáltatás színvonala a kornak nem megfelelő. A projekt megvalósításával az egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges háttér, infrastruktúra fejlesztése, a forrói orvosi rendelő épületének külső-belső felújítása, orvosi eszközök és berendezések beszerzése, a szolgáltatás színvonalának növelése valósul meg.

A PROJEKT CÉLJA

Az önkormányzat célja, hogy a településen a közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsa. Az épület teljes körű akadálymentesítése és felújítása lehetővé teszi, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára is biztosított a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A fejlesztéssel érintett önkormányzati fenntartású épületben jelenleg nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. A település lakossága számára a felújítás és színvonal növekedés eredményeképpen elérhetővé válik a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény közszolgáltatásai.

Hosszú távon az üzemeltetési költségek csökkenése valósul meg, a pótlási és javítási költségek csökkennek. A település fejlesztése során a gazdasági jövedelmezőség hosszútávon fenntartható növelése, az életminőség javítása, a település népességmegtartó képességének javítása.

A projekt keretén belül energetikai fejlesztések járulnak hozzá a későbbi gazdaságosabb fenntartáshoz.

A fejlesztés energetikai fejlesztésre vonatkozó elemei:

•          napkollektor,

•          kazáncsere,

•          utólagos hőszigetelés,

•          külső nyílászárók cseréje.

A felújítás, korszerűsítés az alábbiakat foglalja magába:

•          Akadálymentes parkoló és akadálymentesen használható, fedett bejárat kialakítása

•          Az épület komplex akadálymentesítése

•          Akadálymentes vizesblokk kialakítása

•          Funkcionális elrendezés, helyiségstruktúra átalakítása, optimalizálása

•          Megfelelő kétnemű vizesblokkok kialakítása

•          Teljes burkolat-, padlóréteg-csere

•          Teljes belső fal- és mennyezet felújítás

•          Utólagos homlokzatszigetelés

•          Utólagos födémszigetelés

•          Nyílászárócsere mind homlokzati nyílászárók, mind belső ajtók vonatkozásában (rendelők esetében hangszigetelési igénnyel)

•          Homlokzatfelújítás

•          Megújuló energia-felhasználás, HMV-felhasználású napkollektor beépítése

•          Gépészeti rendszer felújítása, átalakítása

•          Épületautomatizálás, rendelői beengedő-rendszer kiépítése

A program keretében eszközbeszerzés is megvalósul.

Beszerzendő eszközök és bútorzat:

•          EKG,

•          spirométer,

•          defibrillátor,

•          paraván,

•          laptop+szoftver,

•          várótermi padok (2,3 és 4 személyes)