A projekt címe: A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola energetikai korszerűsítése
A projekt azonosítószáma:
TOP-3.2.1-15 – BO1 – 2016 – 00066
Megvalósítás időszaka:
2017. 06. 15. – 2018. 10. 31.
A projekt összköltsége:
71 809 150Ft
A támogatás mértéke:
100%

„A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt keretében az önkormányzat 71 809 150 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP -3.2.1-15 – BO1 – 20016 – 00066 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az épület energetikai korszerűsítése. A TOP -3.2.1-15 konstrukció keretein belül sor kerül a teljes homlokzati falfelület utólagos hőszigetelésére, a födémek utólagos hőszigetelésére (zárófödémeken), a homlokzati nyílászárók cseréjére.  A pályázat kapcsán az önállóan nem támogatható tevékenyéként kialakításra kerül az épület projektarányos akadálymentesítése. Az épület megközelíthetősége bejárata válik akadálymentessé, illetőleg akadálymentes mellékhelyiség kerül kialakításra.

Lezárult a Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola energetikai fejlesztését támogató Európai Uniós program.

A ”Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00066. számú pályázat keretében történt jelentősebb fejlesztések, korszerűsítések:

A fejlesztés energetikai fejlesztésre vonatkozó elemei:

•          fődémszigetelés,

•          utólagos hőszigetelés,

•          külső nyílászárók cseréje.

A felújítás, korszerűsítés az alábbiakat foglalja magába:

•          Akadálymentes parkoló és akadálymentesen használható, fedett bejárat kialakítása

•          Az épület komplex akadálymentesítése

•          Akadálymentes vizesblokk kialakítása

•          Utólagos homlokzatszigetelés

•          Utólagos födémszigetelés

Mindezen célok megvalósításához a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00066 azonosítószámú projekt keretében 100% mértékű, 71.809.150.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert a kedvezményezett Forró Község Önkormányzata.

2018 December 7.-én 9 órától tartottuk a Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola főépületének átadó ünnepségét.  Jelenlévőket köszöntötte Nyitrainé Janoczkó Mária Iskolaigazgató asszony aki felkérte Demeter Zoltán Országgyűlési képviselőt, Rakaczki Zoltán Polgármestert, Csejoszkiné Szabó Annamária  a szerencsi tankerület igazgatóhelyettesét, hogy adják át a felújított Intézményt.

A meghívó >>

Sajtóközlemény >>