június 19, 2019 Hírek Nincs hozzászólás


Forró Községi Önkormányzat az EFOP-1.4.3-16-2017-00045 azonosítószámú „Katicabogárka Gyerekház” elnevezésű projekt megvalósítását 2018. február 15-ével elkezdte. Pályázati támogatási összeg: 39,44 millió forint.

Az elsődleges célcsoport a halmozott hátrányokkal küzdő családokban élő és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő településünkön élő 3 év alatti gyermekek és szüleik, de természetesen valamennyi ehhez a korosztályhoz tartozó gyermeket és szüleit várjuk a gyerekházba. Kiemelt feladata a dolgozóknak, hogy a legrászorultabb családokat elérjék, és a szolgáltatások rendszeres igénybevételére ösztönözzék. A korai életkorban kialakított szokásrendszer, jártasság, hozzájárul az óvodai nevelésbe történő zökkenőmentes belépéshez. A cél, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek óvodára történő felkészítése, a gyermekek komplex fejlesztése valósuljon meg, a gyermekek elérjék képességeik maximumát. Jelenleg ideiglenes helyszínen a Forrói Napköziotthonos Óvodában nyújtjuk a szolgáltatást, ahol rendelkezésre állnak az alapvető infrastrukturális feltételek és a legszükségesebb eszközök. Néhány eszköz beszerzésére már az induláskor szükség volt, melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott. A pályázatban megjelölt eszközök beszerzése is megvalósult, illetve többsége majd az EFOP-2.1.2-16-2019-00138 kódszámú, „Tartalomhoz a forma!” elnevezésű pályázati támogatásból lesz megvásárolva.

A magyar jogrendszerbe beépítésre került a Biztos Kezdet Gyerekház, melynek célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival.

Written by admin.forro